Tag Archives: zdrava prehrana

kemijska-zgradba-aminokislin

Aminokisline in njihove kemične lasnosti

Kislinske lastnosti Pomembna lastnost prostih aminokislin je obstoj tako bazične kot kisle skupine pri α-ogljiku. Spojine, kot so aminokisline, ki lahko delujejo kot kisline ali baze, se imenujejo amfoterne. Osnovna amino skupina ima tipično pKa med 9 in 10, medtem ko paima kislinska α-karboksilna skupina pKa, ki je običajno blizu 2 (zelo nizka vrednost za karboksilne kisline). PKa skupine imajo pH vrednost, pri kateri je koncentracija protonirane skupine enaka tisti od neprotonirane skupine. Tako pri fiziološkem pH (okoli 7-7,4) proste aminokisline obstajajo v veliki meri kot dipolarni ioni ali “zwitterions” (nemško za “hibridne ione”, zwitterion ima enako število pozitivno in negativno nabitih skupin). Kakršna koli prosta aminokislina in prav tako vsi proteini bodo pri določenem pH-ju obstajali v obliki zwitteriona. To pomeni, da vse aminokisline in vsi proteini, kadar so podvrženi spremembam v pH, prehajajo v stanje, pri katerem je na molekulo enako število pozitivnih in negativnih nabojev. PH, pri katerem pa se to zgodi, pa je znana kot izoelektrična točka (ali izoelektrični pH) in se označi kot pI. Ko se raztopijo v vodi, so vse aminokisline in vsi proteini prisotni pretežno v svoji izoelektrični obliki. Na drugi način je zapisano, da ima pH (izoelektrična točka), pri kateri ima molekula neto naboj (enako število pozitivnih in negativnih nabojev), vendar ni pH, pri katerem ima molekula absolutno ničeln nabo. To pomeni,…