Category Archives: Kmetijstvo in živinoreja

hlev

Kako očistiti hlev

Kot sem že opisovala je čiščenje hleva in nega živine ključnega pomena za dobro počutje krav in za dobro mleko.  Za vsakega kmetovalca pa je zelo pomembna zgodba Herkulesa.  Da nadaljujemo z zgodbo. Herkules je za pričo s seboj vzel kraljevega sina. Z svojim delom je začel tako, da je naredil veliko luknjo na steni in dvorišču. Naslednje stvari, ki se jo je lotil Herkules je bila iz izkopava jarka med dvema rekama. Nato je vse to povezal in voda je splaknila vso umazanijo iz hleva. Ko se je Herkules vrnil po svoje plačilo za čiščenje hleva ga je kralj zavrnil. Kralj je izvedel tudi da je Herkulesa poslal Eritej, zato se je odločil, da mu ne bo plačal. Dejal mu je tudi, da če se ne strinja ga lahko takoj toži. Herkules se je odločil, da ga bo tožil. Tožbo je seveda dobil. Zato mu je kralj moral plačati z govedom. Kralj pa se je odločil za maščevanje. Herkulesu je prepovedal vstop v njegovo mesto. Ko je Eritej to izvedel je rekel da to ni bilo težko ampak iznajdljivo delo. Seveda je bilo potrebno veliko domišljije ampak čiščenje hleva ni dovolj za to da bi se lahko upokojil na Olimposu.…